Jedenastka na 11 listopada - 2014

Bieganie wzmacnia mięśnie, pomaga zachować zdrowie; integruje i ma pozytywny wpływ na ciało i ducha. Naszymi inicjatywami chcemy popularyzować ideę biegów masowych. W ten sposób promujemy pozytywny i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.
"Jedenastka na jedenastego listopada" to projekt, który ma na celu propagowanie wyżej wspomnianych ideii. Jest również, w naszym mniemaniu, wspaniałą okazją do wspólnego uczczenia 97. rocznicy odzyskania niepodległości.
Serdecznie zapraszamy wszystkich małych i dużych biegaczy do wspólnej zabawy!

Informacje:

Data biegu: 11 listopada 2014 r.
Biuro zawodówi: Szkoła Towarzystwa Salezjańskiego
Godzina rozpoczęcia biegu: 15:00, rynek w Oświęcimiu
Ilość miejsc: :-) zapraszamy wszystkich chętnych
Dystans: 11 km
Opłata startowa: 20 zł

Wyniki:

Pobierz wyniki.

CEL:

1. Uczczenie 96. rocznicy odzyskania niepodległości;
2. Propagowanie biegania jako uniwersalnego sposobu na podtrzymanie sprawności fizycznej, wydłużenia młodości i dbałości o zdrowie;
3. Promocja aktywnego sposobu spędzania czasu;
4. Popularyzacja biegów masowych;
5. Promocja Miasta Oświęcim i Powiatu Oświęcimskiego.

ORGANIZATORZY:

1. Oświęcimski Klub Biegacza „ZADYSZKA”
2. Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Impreza współfinansowana przez:
Urząd Miasta Oświęcim i Starostwo Powiatowe w  Oświęcimiu

TERMIN I MIEJSCE BIEGU:

Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2014 r. w Oświęcimiu bez względu na warunki atmosferyczne;
Trasa biegu: Rynek Główny, ul. Jagiełły i ścieżki spacerowo-rowerowe nad Sołą o nawierzchni szutrowo-asfaltowej
Biuro zawodów - Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu ul. Jagiełły 10( parter- wejście od ulicy) czynne od godziny 13.30- 14.40
Start – Rynek, godzina 15.00
Meta - Rynek 

Ze względów organizacyjnych limit czasu przeznaczony na pokonanie dystansu 11000 m ograniczono do 80 minut.

UCZESTNICTWO:

Do biegu zostaną dopuszczeni tylko ci uczestnicy, którzy:
1. Będą posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w biegu, lub napiszą oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność, lub
2. Mają rocznikowo 18 lat, i
3. Uiszczą opłatę startową w wysokości 20 zł na konto do dnia 06.11.2014 r. - zagwarantowany pamiątkowy medal, w dniu zawodów opłata również 20 zł, ale bez medalu.

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy o  nieużywania słuchawek i sprzętu typu MP3.

ZGŁOSZENIA:

Zapisy do biegu głównego:
drogą internetową do dnia  6 listopada na stronie www.zadyszka.org.pl > http://online.bgtimesport.pl/zawody/zgloszenie/id/81
w dniu zawodów w biurze zawodów godz. 13.30 - 14.40

INFORMACJE:

1. Strona: zadyszka.org.pl
2. email: kbzadyszka@wp.pl

FINANSOWANIE:

Wysokość opłaty startowej w biegu:
do dnia 06.11.2014 r.- 20 zł płatne na konto KB Zadyszka: ABS Bank Spółdzielczy 71 8110 1023 2003 0310 9279 0001 - gwarancja otrzymania pamiątkowego medalu po terminie zgłoszeń, oraz w biurze zawodów opłata 20 zł, ale bez medalu.
Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi a koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator zwraca się z prośbą do uczestników o nie korzystanie ze słuchawek.
2. Numer startowy musi być umieszczony na przodzie koszulki;
3. Zabrania się zawodnikom, którzy zakończyli rywalizację ponownego wbiegania na trasę biegu i przebiegania przez metę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

NAGRODY:

Klasyfikacja generalna mężczyzn - miejsca 1-6 – nagrody rzeczowe
Klasyfikacja generalna kobiet - miejsca 1-6 – nagrody rzeczowe

ŚWIADCZENIA:

1. numer startowy, agrafki;
2. medal na mecie;
3. poczęstunek dla uczestników (pyszny salezjański bigos, gorąca herbata);
4. depozyt;
5. pomiar czasu;
6. opieka medyczna;
7. pamiatkowy medal dla uczestników, którzy uiszczą opłatę startową do 6 listopada 2014.

PROGRAM BIEGU:

13.30-14.40 - Przyjmowanie zgłoszeń
15.00 -  Start ostry.
16.20 -    Zakończenie rywalizacji /koniec limitu czasu/.
16.30 - Dekoracja zwycięzców biegu głównego.