Regulamin Grand Prix Oświęcimia 2015r - 2016r.

REGULAMIN

III Zimowego Grand Prix Oświęcimia w biegach długodystansowych 2015/2016

          I. Organizator

Oświęcimski Klub Biegacza „ZADYSZKA”.

         II. Miejsce:

                  Zapisy i start – Oświęcim Planty, pod mostem Jagiellońskim (ul. Przeczna)

        III. Terminy:

20.12.2015r. – zapisy od godz. 10.00 – 10.45 start godz. 11.00

03.01.2016r. – zapisy od godz. 10.00 – 10.45 start godz. 11.00

17.01.2016r. – zapisy od godz. 10.00 – 10.45 start godz. 11.00

31.01.2016r. – zapisy od godz. 10.00 – 10.45 start godz. 11.00

13.02.2016r. – zapisy od godz. 10.00 – 10.45 start godz. 11.00 zmiana terminu!

28.02.2016r. – zapisy od godz. 10.00 – 10.45 start godz. 11.00

 

* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu o czym powiadomi z wyprzedzeniem.

 

IV. Warunki uczestnictwa:

 

W biegu mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą swój udział w terminie wyznaczonym przez Organizatora oraz uiszczą opłatę

 

startową w wysokości 10zł.

 

 

       V. Kategorie i dystanse:

 

   Klasyfikacja: generalna kobiet

                                  generalnamężczyzn

Dystans7,5km.

 

VI. Zasady klasyfikacji:

 

- Klasyfikacja końcowa GRAND PIRX zostanie ustalona na podstawie sumy punktów z 4 najlepszych występów uzyskanych

   w 6 biegach.

- Punkty przyznawane będą rosnąco od 1 pkt. za pierwsze miejsce  kolejno aż do ostatniego. Zdobywcy najmniejszej liczby      

  punktów zostaną tryumfatorami cyklu Grand Prix.

- Kolejność na poszczególnych biegach ustalana będzie na podstawie elektronicznego pomiaru czasu.

 

Zawodnicy, którzy nie ukończą min. czterech biegów nie zostaną sklasyfikowani.

 

VII. Nagrody:

 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn GP Oświęcimia otrzymają statuetki, pamiątkowe dyplomy

 

i nagrody rzeczowe.

 

VIII. Postanowienia końcowe:

 

  • zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w biegu lub złożyć oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność,
  • w sprawach spornych, nie objętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny oraz organizator.

 

PO BIEGU WSZYSCY CHĘTNI MOGĄ SKORZYSTAĆ Z SAUNY I KĄPIELI W SOLE ( MORSOWANIE)